เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวานนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพลายชุมพล อยู่อเนก ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปัว และนายนำชาติ จันทร์ดี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปัว ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีหน่วยงานจากภาครัฐในเขตอำเภอปัว มาคอยอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชน เช่น ให้บริการตัดผมฟรี จาก กองร้อยอส. อำเภอปัว , ส่งเสริมการเรียนรู้การทำขนมครก จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปัว , ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า / ซ่อมรถจักรยาน / รถจักรยานยนต์ จาก วิทยาลัยเทคนิคปัว เป็นต้น