เทศบาลตำบลปัว จัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม  2559 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลปัว นำโดย นายพลายชุมพล  อยู่เอนก นายกเทศมนตรี นายธวัช  พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาล นายพจน์ปรีชา  เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยพิธีดังกล่าว มีการกล่าวคำถวายความอาลัย การยืนสงบนิ่งไว้อาลัย การลงนามแสดงความอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์​

591030-1

591030-2

591030-3

591030-4

591030-5

591030-6

591030-7

591030-8

591030-9

591030-10

591030-11

591030-12

591030-13

591030-14

591030-15

591030-16