ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่มัสยิต ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับที่1/2564)