ข่าวประชาสัมพันธ์:เทศบาลตำบลปัวเรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่าน(ฉบับที่3)