ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัว

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัว