เทศบาลตำบลปัว รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และนายกเทศมนตรีตำบลปัว

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลตำบลปัว รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และนายกเทศมนตรีตำบลปัว
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน