ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุ 2-5 ขวบ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุ 2-5 ขวบ ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
ฟรี!! 👉 อาหารกลางวัน
         👉 อาหารเสริม (นม)
       👉อุปกรณ์การเรียน
**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่ม 054-791947 (ในวันเวลาราชการ)**