ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัว และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 , เขตเลือกตั้งที่ 2

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
และเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 , เขตเลือกตั้งที่ 2