กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ใหม่ตามหลัก 3Rs ในสถานศึกษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ใหม่ตามหลัก 3Rs ในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  นายนำชาติ จันทร์ดีปลัดเทศบาล และพ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ใหม่ตามหลัก 3Rs ในสถานศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปัว

โดยนายนำชาติ จันทร์ดีปลัดเทศบาลกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในเรื่องเกี่ยวกับการคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ร่วมด้วยวิทยากรจากชุมชนบ้านขอน ซึ่งบ้านขอนได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (ชุมชนขนาดใหญ่)