เชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ติดต่อขอรับบริการได้ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.

 

เชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลปัว
ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน