โครงการบัณฑิตน้อยและพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

 

โครงการบัณฑิตน้อยและพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

           เทศบาลตำบลปัว โดยกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จัดโครงการบัณฑิตน้อยและพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคาร Creative Room ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว
โดยมี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง นายเสน่ห์ ช่างเงิน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย ในครั้งนี้