อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2564

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2564

           เทศบาลตำบลปัว จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้งหมด 20 หน่วยเลือกตั้ง และจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม 2564 ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปัว ที่มีจะการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 264
โดยมีนายนำชาติ จันทร์ดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปัว และคณะวิทยากร และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปัว มาให้คำแนะนำในการอบรม