ครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2564 (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2564 (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

          เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลปัว เปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2564 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยมีนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน แขกผู้มีเกีรยติ ร่วมพิธีเปิด โดยมีการทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ ซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 110 คน