ประกาศอำเภอปัว เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 (ฉบับที่ 1)

ประกาศอำเภอปัว
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
หรือ โควิด-19 (ฉบับที่ 1)
11