ประกาศ ประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) รวมตลาดโต้รุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน) รวมตลาดโต้รุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564