ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-0014 ถนนสายสลีเมือง (บ้านนาป่าน-บ้านร้อง) หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน

ประกาศเทศบาลตำบลปัว

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-0014 ถนนสายสลีเมือง (บ้านนาป่าน-บ้านร้อง) หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5.410 ตารางเมตร หนาเฉลี่ยน 0.05 เมตร เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
5ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)