บ้านพักชมดอย

ประเภทที่พัก : โฮมสเตย์ / เรือนพักแรม

รายละเอียดห้องพัก : บ้านเรือนทอง (พักได้ 5 คน) , บ้านเรือนเพชร (พักได้ 5 คน) , บ้านเรือนแก้ว (พักได้ 3 คน) , บ้านเรือนพลอย (พักได้ 2 คน)

จำนวนห้อง : 4 หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก : ระเบียง , โทรทัศน์ , แอร์

ราคา : 300 – 690 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 098 – 1463355 , 094 – 9011416

แผนที่ :