ภิรมณเพลส

ประเภทที่พัก : โรงแรม

รายละเอียดห้องพัก :

จำนวนห้อง : 20 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก :

ราคา : 450 – 650 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 084 – 3695663 , 084 – 9113340

แผนที่ :