อูปแก้วรีสอร์ท

ประเภทที่พัก : รีสอร์ท

รายละเอียดห้องพัก : เรือนบุษราคัม (พักได้ 2 คน) ,  เรือนบุษราคัม 112 VIP (พักได้ 3 คน) , เรือนทับทิม (พักได้ 2 คน) , เรือนมรกต (พักได้ 2 คน) , เรือนมรกต Triple (พักได้ 3 คน) , เรือนไม้ไผ่ (พักได้ 2 คน) , เรือนปีกไม้ (พักได้ 2 คน) , เรือนริมอ่าง 1 ชั้น (พักได้ 9 คน) , เรือนอูปแก้ว Luxury (พักได้ 2 คน) , เรือนอูปแก้ว Superior (พักได้ 2 คน)

จำนวนห้อง : 32 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องประชุม , ห้องอาหาร

ราคา : 600 – 2,000 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 054 – 791587 – 9 , 081 -7648685 , 098 – 4327385

แผนที่ :