เฮือนสล่า โฮมสเตย์

ประเภทที่พัก : โฮมสเตย์ / เรือนพักแรม

รายละเอียดห้องพัก : บ้านเรือนไทยล้านนา (มี 3 ห้อง พักได้ 11 คน) , บ้านเขียวมรกรต (มี 2 ห้อง ห้องละ 2 คน) , บ้านฟ้าคราม (มี 1 ห้อง พักได้ 3-4 คน) , บ้านชมพู (มี 2 ห้อง ห้องละ 2 คน)

จำนวนห้อง : 13 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก : ห้องประชุม / สัมมนา , ลานกิจกรรม (ขันโตก , ปล่อยโคม , สปาหินแร่แช่เกลือภูเขา)

ราคา : 800 – 1,500 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 061 – 3521009 , 084 – 0188154

แผนที่ :