ไร่หลวงเทพโฮมสเตย์

ประเภทที่พัก : โฮมสเตย์

รายละเอียดห้องพัก :

จำนวนห้อง : 3 หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก : ระเบียง , จุดถ่ายภาพเช็คอิน , แอร์

ราคา : 600 – 1,100 บาท

เบอร์โทรศัพท์ : 080 – 6539298

แผนที่ :