นครน่านทัวร์

ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ : รถมินิบัส ,  รถตู้โดยสารสาธารณะ (เฉลิมพระเกียรติ – น่าน – แพร่ – เด่นชัย)

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เที่ยวล่องไปจังหวัดแพร่ เวลา 08.00 น. เที่ยวขึ้นมาถึงอำเภอปัว เวลา 17.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 054 – 775229

แผนที่