รถโดยสารประจำทาง น่าน – ปัว

ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ : รถ 2 แถว โดยสารสาธารณะ (น่าน – ท่าวังผา – ปัว)

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เที่ยวล่องไปอำเภอเมืองน่าน เวลา 06.00 – 13.00 น. เที่ยวขึ้นมาถึงอำเภอปัว เวลา 06.00 – 15.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 081 – 0574037 (คุณอดุล เบอร์ 37) , 089 – 8521829 (คุณจำรอง เบอร์ 15)

แผนที่ :