ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลปัว
400 หมู่ที่ 8 ถนนสนามบินเก่า ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ 0-5479-1400,0-5479-1247 โทรสาร 0-5479-1527 (อัตโนมัติ)
Email : tessabanpua@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน


แผนที่