ครัวแสงแก้ว

ประเภทร้านค้า : อาหารไทย , อาหารเหนือ

เมนูแนะนำ / เมนูเด็ด : แกงส้มปลาคัง , ออเดิร์ฟเมือง , น้ำพริกเห็ดด่าน , ปลาทับทิมทอดสมุนไพร ,

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 082 – 9643180

แผนที่ :