ของฝากฮักปัว

ประเภทสินค้าที่จำหน่าย : สินค้าโอท็อป , ผ้าพื้นเมือง

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 092 – 7159524

แผนที่ : 19.17954, 100.89737