บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด

 

ประเภทสินค้าที่จำหน่าย : เครื่องประดับ , เครื่องเงิน , กระเป๋า

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 054 – 791650

แผนที่ : 19.19576, 100.92680