ฝ้ายเงิน ฝ้ายทอง

ประเภทสินค้าที่จำหน่าย : ผ้าปักชาวเขา , ผ้าเขียนเทียน ,เครื่องประดับเงิน , สินค้าที่ระลึกฝีมือชาวเขา

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 081 – 1676197

แผนที่ : 19.19682, 100.92633