ร้านของฝากเมิงโป

ประเภทสินค้าที่จำหน่าย : ชุดหม้อฮ้อมพื้นเมือง , หมวกตอกย้อมสี , สินค้าพื้นเมือง

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 095 – 4454747

แผนที่