โครงสร้างเทศบาลตำบลปัว

 

โครงสร้างเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน (เทศบาลประเภทสามัญ)

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปัว 
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1

 

 

โครงสร้างเทศบาลตำบลปัว

 

การแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลปัว