วัดต้นแหลง

วัดต้นแหลงเป็นวัดโบราณไทยล้านนา โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2127 ซึ่งมีพระวิหารโดดเด่นด้วยหลังคาที่เป็นทรงไม้ตะคุ่มลาดเอียงต่ำซ้อนกันสามชั้น มุงด้วยไม้แป้นเกร็ด ประดับด้วยนาคสามเศียรบนหลังคา ตามแบบฉบับไทลื้อยุคดั้งเดิม หน้าบันพระวิหารประดับด้วยไม้ มีลักษณะเป็นรัศมีแฉก ลวดลายสีสันสวยงามดูแปลกตากว่าวิหารทั่วไป ประตูทางเข้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธาน หากได้มาเที่ยวชมในยามเช้า จะเห็นแสงสาดส่องลงมายังพระประธานอย่างงดงาม

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ที่อยู่ :   หมู่ที่ 2 (บ้านต้นแหลง) ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 054 – 521118

แผนที่ :