วัดสวนดอก

วัดสวนดอกเป็นอีกวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาเมืองปัวหรืออำเภอปัว มักจะเดินทางมาทำบุญไหว้พระขอพร ซึ่งวิหารวัดสวนดอกเป็นวิหารทรงล้านนาประยุกต์ คือมีหน้าจั่วซ้อนกัน 3 ชั้น ตามอาคารหลังคาตามแบบฉบับล้านนาโบราณ เพียงแต่ใช้วัสดุสมัยใหม่คือ ใช้ปูนเป็นฝาผนังและใช้ ปูนปั้น ตกแต่งบริเวณรอบ ๆ วิหาร หน้าบันไดวิหารมีบันไดนาค 2 เศียร แบ่งข้างละเศียร ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานศิลปะล้านนาไทย องค์พระประธานและภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนัง แบบพุทธประวัติ ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมและสักการบูชาได้ศึกษาหาความรู้และได้พักผ่อนไปในตัวอีกด้วย ด้านนอกมีซุ้มศาลาประดิษฐานรูปปั้นเหมือนครูบาเจ้าญานะ ญานสาโร

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 6 (บ้านสวนดอก) ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

แผนที่ :