อนุสาวรีย์พญาผานอง

อำเภอปัวหรือเมืองปัว เป็นเมืองปฐมบทของจังหวัดน่าน เมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่ยังคงดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่สวยงาม แต่ก่อนที่จะไปสัมผัสกับสิ่งตระการตาเหล่านี้ ต้องไปกราบสักการะพญาผานอง เจ้าผู้ครองเมืองปัวในอดีต ซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้กล้า ผู้กอบกู้เอกราชจากพญางำเมือง เจ้าผู้ครองเมืองพะเยาก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนชมเมืองปัว

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

ที่อยู่ : ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว หมู่ที่ 5 (บ้านแก้ม) ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่ :