ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตบ้านร้อง , บ้านแก้ม และบ้านนาป่าน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตบ้านร้อง รหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง BR ๑๔๒ , บ้านแก้ม รหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง GG ๒๔  และบ้านนาป่าน รหัสจุดติดตั้งเสาไฟกิ่ง NP ๕๓ ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา