ประกาศเทศบาลตำบลปัว ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ตรวจพบเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก นั้น ดังนั้น จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากในสถานศึกษา และระหว่างปิดทำการเรียนการสอน จะทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ของเล่น และสิ่งของต่าง ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องต่อไป