ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกัน บริเวณถนนเส้นล่างก่อนถึงโรงเรียนปัว พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ๒ ราย และนำส่งไปโรงพยาบาล