เทศบาลตำบลปัวรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลปัวรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล ประจำปี 2563

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมพิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานโดดเด่น และนวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด รูปแบบการพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยเทศบาลตำบลปัว ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล

โดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปัว