ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) ของเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน