ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ จากเทศบาลตำบลไผ่รอบ

เช้านี้ (7 มิถุนายน 2562) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในการมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลปัว พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ ในการนำไปสู่การบริหารขยะในพื้นที่อย่างครบวงจร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว