ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมกันจัดประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ