ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว ได้นัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ