ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อซักซ้อมการเขียนโครงการ และทำความเข้าใจการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ