ร่วมให้กำลังใจและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลปัวร่วมให้กำลังใจและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562 (แหนบทองคำ) นางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ผู้ใหญ๋บ้านขอนหมู่ที่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว ณ ลานวัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)