กรีนบัสทัวร์

ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ : รถบัสโดยสารสาธารณะ (ทุ่งช้าง – เชียงกลาง – ปัว – ท่าวังผา – น่าน – เชียงใหม่)

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เที่ยวล่องไปจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. เที่ยวขึ้นมาถึงอำเภอปัว เวลา 18.10 น. ช่องซื้อตั๋วเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 084 – 1953618

แผนที่