สมบัติทัวร์ (ทุ่งช้าง – กรุงเทพฯ)

ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ : รถบัสโดยสารสาธารณะ (ทุ่งช้าง – เชียงกลาง – ปัว – ท่าวังผา – น่าน -กรุงเทพมหานคร)

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เที่ยวล่องไปจังหวัดกรุงเทพมหานคร เวลา 08.30 น. (ม1พ. Super) , เวลา 17.30 น. (ม1พ. Super) , เวลา 18.00 น. (ม1ข. Star) และเวลา 18.30 น. (ม1ก. Supreme) เที่ยวขึ้นมาถึงอำเภอปัว เวลา 19.35 น. (ม1พ. Super) , เวลา 04.50 น. (ม1ข. Star) , เวลา 06.00 น. (ม1พ. Super) และเวลา 07.05 น. (ม1ก. Supreme) ช่องซื้อตั๋วเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.30 – 10.00 น. และเวลา 13.00 – 18.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 062 – 6762224

แผนที่