ไอแอมล้านนา

ประเภทสินค้าที่จำหน่าย : ชุดผ้าฝ้ายพื้นเมืองเหนือ

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 095 – 1342798

แผนที่ : 19.17800, 100.87686