ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ แฟคทอรี่

ศูนย์เครื่องเงินดอยซิลเวอร์ แฟคทอรี่ เป็นศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินที่ผลิตเครื่องเงินและเครื่องประดับที่ดีที่สุดในไทย และมีชื่อเสียงในต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ด้านเครื่องประดับเงินมากกว่า 70 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้ทางร้านยังเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องเงินด้วยการฝังเพชรและพลอยบนตัวเรือนเครื่องประดับเงิน , ชุบเงิน และชุบทอง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์หัตถกรรมที่สามารถดึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นสินค้าส่งออกได้ดีเยี่ยม

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ

ที่อยู่ : 205 หมู่ที่ 1 (บ้านนาป่าน) ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 054 – 791650

แผนที่ :