สนามบินพารามอเตอร์ชั่วคราว

กิจกรรมสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ในอำเภอปัว ซึ่งสนามบินพารามอเตอร์ชั่วคราว ชมรมร่มบินน่าน-เวียงโกศัย ได้เปิดให้บริการฝึกบินพาราเพลน ขนาด 2 ที่นั่ง ในตอนเช้า เพื่อบินล่าหมอก และตอนเย็นเพื่อชมแสงสุดท้าย โดยนักบินมากประสบการณ์

 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 (บ้านขอน) ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 16.00 – 17.30 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 081 – 7403136

แผนที่ :