ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครอาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รับสมัครอาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 1 อัตรา สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้