ประกาศแผนและร่างวิจารณ์ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายรพ.สมเด็จพระยุพราชปัว – สนง.ขนส่งสาขาปัว – บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

02

 

 

ประกาศ 02

 

 

 

แนบท้าย 02

 

 

 

บ้านสวนดอก 1 บ้านสวนดอก 2 บ้านสวนดอก 3

 

 

บ้านสวนดอก 4

 

 

 

 

 

 

บ้านสวนดอก 5

 

 

บ้านสวนดอก 6บ้านสวนดอก 7บ้านสวนดอก 8

 

 

บ้านสวนดอก 10

 

 

 

 

 

 

บ้านสวนดอก 10

บ้านสวนดอก 11

 

 

บ้านสวนดอก 12

 

 

บ้านสวนดอก 01 บ้านสวนดอก 02 บ้านสวนดอก 03 บ้านสวนดอก 04

 

บ้านสวนดอก 05

 

บ้านสวนดอก 06 บ้านสวนดอก 07 บ้านสวนดอก 08 บ้านสวนดอก 09 บ้านสวนดอก 010 บ้านสวนดอก 011